close
تبلیغات در اینترنت
ادیان
loading...
سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران

نوای معطر الهی

ادیان

آخرین ارسال های انجمن

ديان و مذاهب هند

اديان و مذاهب هند

جغرافياى تاريخى انسانى

((هند در طول تاريخ دو هزار و هفتصد تا دو هزار و هشتصد و سه هزار سال تمدن و فرهنگ ، سرجشمه جوشش عرفان و تصوف است .))(183) قديمى ترين آقار تمدن هند به سالهاى 1500 تا 3000 قبل از ميلاد مى رسد. مهاجرت ((آريائى ))ها از مركز آسيا به هند، احتمالا در حدود يك هزار سال پيش از دوران تمدن دره سند صورت گرفته و موجب پيدايش نخستين تلفيق نژادى در هند شده است .(184)
((آريائى ها قوم سفيد پوستى هستند كه از نواحى شمالى بحر خزر، يا شمال اروپا يا نواحى تركمنستان در قرنهاى 18، 16 تا 12 قبل از ميلاد يعنى 3300 تا 4000 سال پيش ، در دسته و قبائل مختلف و در زمانهاى متناوب به سوى هند سرازير شدند و از نواحى شمال شرقى ايران وارد فلات ايران شدند و آريائى هاى هند و ايران در ساختند كه در آغاز دو ملت جدا نبودند...))(185) نام كهن هند آياوارتا بوده است كه به معنى سرزمين آرياها است . اين نام بيشتر به نواحى شمالى هند تا كوهستان ويند يا اطلاق مى شد.(186) جغرافياى انسانى هند نشان مى دهد كه سكنه بومى هند را ((مردمى سيه چرده با موهاى مجعد كه اعقاب ايشان به نام ((دراويديان ))ها هم اكنون در نيمه جنوبى شبه جزيره فراوانند))(187) تشكيل مى داده اند. ((اين مردم معذلك قومى وحشى و ابتدائى نبوده اند و در ميان ايشان برخى گروههاى قبايل بدوى از ريشه هاى كهن تر وحود داشته كه هنوز بعضى از آنها تا عصر حاضر در جنگلهاى جنوبى و مركزى هند باقى مانده اند.))(188) سابقه تمدن اين قوم به سه هزار سال قبل از ميلاد مى رسد.(189) ((تحقيقات اخير نشان داده است كه ((دراويدى ها)) همان كسانى كه امروز ((نجس )) نام دارند))(190) مى باشند. ((...اما تمدن و سرگذشت و عزتشان ، همه با هجوم آريائى ها كه قومى بسيار خشن و بيرحم بودند، از ميان رفت . آريائيان نسبت به قوم بومى (هم در ايران و هم در هند) بيرحمانه و با خشونت تمام عمل كردند. در خشونت روح آريائى ، آدمى چون ((ابراهيم پور داوود)) (كه بسيار آريائى پرست هم بود)، در مقدمه كتاب ((بيژن و منيژه )) چاپ ((شركت نفت )) مى نويسد: ((در بعضى از لهجه هاى جنوب و جنوب غربى ايران ، كلمه آريا و آريائى به معناى خون ريز، خشن ، وحشى و آدم كش است و اين اصطلاح از دوره هجوم آريائى ها بر بوميان ايران مانده و يادگار آن دوره است .)) بود و نويسندگان بودائى اصولا كلمه آريا را به معناى مقدس ، متعالى و پر از شرافت و نجابت به كار مى گيرند... معلوم مى شود در برابر معانى خشن ، وحش ، آدم كش خون ريز و بيرحم كه بوميان به آريا و آريائى داده اند، آريائيان به عنوان عكس العمل ، معانى نجيب ، شريف ، متعالى ، بزرگ برجسته و مقدس را وضع و تحميل كرده اند.))(191)
مردم هند مخلوطى از نژادهاى سفيد، زرد و سياه مى باشند با تركيبى از: هفتاد و سه درصد هند و آريائى ، بيست و پنج درصدد راويدى و سه درصد مغولى كه به لحاظ عقايد، هفتاد و سه در صد هندو، يازده درصد ملسمان و سه درصد مسيحى و يك درصد بودائى هستند.(192)
اديان و عقايد باستانى هند؛
((اولين اديان آريائى در ايران و هند، همان اديان توتم پرستى ، فتيش ‍ پرستى ، انيميسم (روح پرستى ) و جادوگرى و پرستش طبيعى بوده است ))(193) بنابراين دين اوليه هنديان همان اديان و عقايد بدوى بوده است .(194) كه در بررسى اديان بدوى به آنها اشاره شده است .(195)
قديمى ترين دين هند؛


-*** به ادامه ی مطلب مرا جعه کنید.....
پی نوشته:
182- ن . ك : جان ناس / همان 261 264 تاريخ فلسفه چين / پيشين 257 276.
183- دكتر على شريعتى / تاريخ و شناخت اديان / پيشين 1/239.
184- ن . ك : گيتا شناسى 1367.
185- شناخت اديان / پيشين 1/240 جان ناس 89 90.
186- گيتاشناسى 1367.
187- جان ناس / پيشين 90. فرهنگ دانستنيها ج 1 ص 126.
188- همان .
189- فليسين شاله / پيشين 68 69. تاريخ و شناخت اديان / پيشين 1/244 243.
190- تاريخ و شناخت اديان 1/244.
191- تاريخ و شناخت اديان / پيشين / 1/244 245.
192- گيتا شناسى 1367.
193- تاريخ و شناخت اديان / همان / 1/245.
194- ن . ك : همان 245.
195- ر. ك : همين كتاب ، اديان بدوى و باستانى .
196- تاريخ و شناخت اديان / همان 1/246.
197- داريوش شايگان / اديان و مكتبهاى فلسفى هند. چاپ دوم . تهران . امير كبير 1356. جلد اول / مقدمه . ص 4.
198- همان 1/16 15.
199- تاريخ و شناخت اديان / پيشين 1/247.
200- مكتبهاى فلسفى هند / پيشين 1/30.
201- مكتبهاى فلسفى هند / همان / 1/31، 32، 33، 34، 43، 44، 45.
202- همان 1/44، 48، 50.
203- همان 1/32، 33، 34، 35، 36، 37، 38.
204- فليسين شاله / پيشين مكتبهاى فلسفى هند / همان 65 51.
205- مكتبهاى فلسفى هند / پيشين 1 / 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 65.
206- همان 1 / 77، 78، 79، 80، 81، 82.
207- فليسين شاله / پيشين 80، 81، 82، به نقل از: ويل دورانت / تاريخ تمدن هند و همسايگانش . 598 599.
208- همان 82.
209- همان 83 جان ناس / همان 98 99.
210- تاريخ و شناخت اديان / همان 1 / 62، 63، 64، 65.
211- همان 1 / 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74.
212- مكتب هاى فلسفى هند / پيشين / 1 / 5.
213- همان 16.
214- فليسين شاله / پيشين 78.
215- همان 78.
216- همان 83.
217- همان 84.
218- همان 84 85.
219- مكاتب فلسفى به هند / همان 1 / 16 17
220- فليسين شاله / همان 84.
221- همان 84.
222- همان 85
223- همان 84 مكاتب فلسفى هند / همان 1 / 85 86.
224- مكاتب فلسفى هند / همان 1 / 95، 96 ، 97، 98.
225- فليسين شاله / همان 85.
226- دكتر على شريعتى / تاريخ و شناخت اديان . م . آ. 15 / 1 / 74، 75، 76، 77، 80، 81.
227- ن . ك : مكاتب فلسفى هند / همان / 1 مقدمه مؤ لف . 16 3.
228- فليسين شاله / همان 98 99.
229- جان ناس / تاريخ جامع اديان 89 90.
230- همان 90.
231- فليسين شاله / همان 98 99.
232- همان 102، 103، 104، 105، 106، 107.
233- همان 105 106.
234- همان 106.
235- همان 106 107.
236- همان 107. تاريخ اديان ص 133
237- تاريخ و شناخت اديان / همان 14 / 1 / 246.
238- تاريخ و شناخت اديان / همان 14 / 1 / 261 262.
239- همان 268 266، 267.
240- برداشتى از: شناخت سيكها 17،18.
241- گلدزيهر / فرقه ها / ترجمه على منزوى ص 65.
242- 1 ن . ك : لعل نهرو / نگاهى به تاريخ جهان (تهران . امير كبير 1356) ترجمه محمود تفضلى 1/498. براى دريافت شرح زندگى ((كبير)) ن . ك : دبستان المذاهب 1/178.
243- ن . ك : شناخت سيكها 20.
244- همان 21، 22، 23، 24.
245- همان 29.
246- همان 29.
247- همان 30 31. سيكها ده گور دارند ن . ك : همان 49، 104، 105.
248- همان 77، 78.
249- همان 95،96، 97،98.
250- برداشت آزاد از: بررسى مذاهب و اديان / همان 1901 جان ناس / همان 118. خلاصه الاديان ص 82 دينهاى بزرگ ص 46. اسلام و عقايد ص 111 تاريخ اديان دكتر ترابى ص 162
251- برداشت از: اسلام و عقايد بشرى / همان 114 جان ناس / همان 112.
252- برداشتى آزاد از: اسلام و عقايد بشرى / پيشين 110 بررسى مذاهب / پيشين 102 جان ناس ‍ / همان 116.
253- اسلام و عقايد بشرى 112 فليسين شاله 112 جان ناس / 113.
254- برداشت از: فليسين شاله 109 جان ناس 112 116.
255- برداشت آزاد از: جان ناس 122 اديان بزرگ جهان 195 فليسين شاله 116 بررسى مذاهب و اديان 110 اسلام و عقايد بشرى 121.
256- برداشت از: فليسين شاله 117 جان ناس 126 127 تاريخ اديان بزرگ 224.
257- ن . ك : اديان بزرگ جهان 222 جان ناس / همان 133.
258- ن . ك : اديان بزرگ 131.
259- برداشت از: فليسين شاله 126 جان ناس 135 عقايد بشرى 133 138 
260- برداشت از گ بررسى عقايد 39 عقايد و آراء بشرى 139 حكمت اديان 4 اديان بزرگ 284 285 جان ناس 128 فليسين شاله 140.
261- ذمه پده (سخنان بودا) ترجمه : ع . پاشائى . تهران . انجمن فلسفه ايران 1357. ص 83. شعر 242
262- برداشت از: تاريخ و شناخت اديان / 2/148.
263- ذمه پده / سخنان بودا / پيشين 30،31،32.
264- همان 29، 30، 31.
265- همان 135، 136.
266- همان 135 136، 137.
267- همان 140 141.
268- همان 141.
269- همان 142.
270- همان 142.
271- همان 142.
272- همان 142 143. مكتبهاى فلسفى هند 2/672 702، 407، 424 427 1/7، 49، 135، 137،139، 165 168، 158، 355، 356 357، 368.
273- همان 145 146.
274- همان 14، 15. مكتبهاى فلسفى هند 2/566 582.
275- همان 14، 15، 16 مكتب هاى فلسفى هند 2/566 600.
276- همان 15 16. مكتبهاى فلسفى هند 1/10، 127 129، 141 145 2/444 446، 499 500، 551، 564 568، 650 651.
277- همان 2، 3، 4.
278- همان 5، 6.
279- فليسين شاله 126، 125، 124، 123.
280- ذمه پده / پيشين ، مقدمه ، زندگى بودا ص 9، 10، 11، 12، 13.
281- فليسين شاله 118، 119.
282- جان ناس 129 به اختصار.
283- برداشت از: فليسين شاله 145 عقايد و آراء بشرى 144 بررسى اديان 117 اديان بزرگ 297.
284- برداشتى از: اديان بزرگ جهان 299.
285- برداشت از: فليسين شاله 142، 121.
286- برداشت از: فليسين شاله 142 121.
287- ترابى / تاريخ اديان ص 135.
288- برداشتى آزاد از: فليسين شاله 160 164.
289- برداشتى از: عقايد و آراء بشرى / پيشين ص 106. تاريخ اديان ص 128 مراجعه شود.
290- خلاصة الاديان ص 88.
291- تاريخ مختصر اديان ص 157.
292- تاريخ مختصر اديان ص 152 و ص 156 - خلاصة الاديان ص 91.
293- شناخت تاريخ اديان ج 1 ص 258.
294- اديان بزرگ جهان ، ص 230، - تاريخ اديان با اختلاف ص 114 فرهنگ دانستنيها ج 1 ص 130
295- تاريخ اديان ترابى ص 120
296- فرهنگ دانستنيها ج 1 ص 132.
297- تاريخ پيامبران اولوالعزم ص 35 - تاريخ تمدن اسلام و عرب ص 362.
298- ارمغان هندو پاك ص 150.
299- املل و النحل ج 2 ص 268.
300- تاريخ شناخت اديان ج 1 ص 246.
301- تاريخ اديان استاد ترابى ص 133 فرهنگ دانستنى ها ج 1 ص 137 با تلخيص .
302- بررسى مذاهب و اديان ص 97 - اسلام و عقايد بشرى ص 102 و ص 103.
303- تاريخ اديان ص 133 - عقايد و آراء بشرى ص 104.
304- تاريخ اديان ص 133 عقايد و آراء بشرى ص 103 به نقل از هند اسرارآميز ص 67.
305- تاريخ شناخت اديان ج 2 ص 246.
306- خلاصة الاديان ص 60 ارمغان هندو پاك ص 151 - فرهنگ دانستنى ها ج 1 ص 137.
307- عقايد و آراء بشرى ص 97 تا ص 107.
- بررسى مذاهب و اديان ص 95 تا ص 98.
- فرهنگ دانستنيها ج 1 ص 136 تا ص 137.
- تاريخ اديان دكتر ترابى ص 122 تا ص 136
308- فهرست ابن نديم ص 618 و 619 و 620.
309- فهرست ابن نديم ص 622 بر گردان استاد رضا تجدد.
310- همان مدرك ص 622.
311- فهرست ابن نديم ص 623 بر گردان شده .
312- فهرست ابن نديم ص 623 بر گردن رضا تجدد.
313- فهرست ابن نديم ص 624.
314- همان مدرك ص 624.
315- همان مدرك ص 624.
316- تاريخ جامع اديان ص 147 و ص 148.


نام كتاب : تاريخ اديان و مذاهب جهان جلد اول

مؤ لف : عبداللّه مبلغى آبادانى

نرم افزار صافات
 
 
 


 


 
 


 


ادامه مطلب
بازدید : 98 تاریخ : سه شنبه 29 مرداد 1392 زمان : 17:25 نویسنده : جمعی از نویسندگان نظرات ()

ديان و مذاهب روم باستان

اديان و مذاهب روم باستان
جغرافياى تاريخى انسانى روم قديم
تاريخ مدون روم (ايتالياى فعلى ) به قرن هشتم قبل از ميلاد مى رسد.
((در دوره هاى ما قبل تاريخ ، دو قوم كه داراى اصل مختلف بودند، روم را اشغال كردند. يكى از اين دو، مردم مديترانه اند كه پايدارتر بودند و با اهالى كرت و پلاسژهاى يونان خويشى داشتند. دسته دوم را هند و اروپائيان چادر نشين تشكيل مى دادند كه مانند اشغالگران نواحى هند، يونان و ايران از شمال آمده بوند.))(98) هجوم آريائى ها مخصوصا سلت ها به آن سرزمين در اثناء هزاره دوم ق .م . بوده ، اين اقوام و قبايل ((لاتين )) نام داشته و سرزمين آنها را ((لاتيوم )) گفته اند. در قرن هشتم قبل از ميلاد، قوم ((سابين )) به نواحى شرقى شبه جزيره فرود آمدند. بنابراين در قرن هشتم قبل از ميلاد ((لاتين ها)) در ميان ((اتروسكانها)) در شمال و ((يونانيها)) در جنوب قرار گرفتند. در اواخر قرن سوم ق .م ((كارتاژها)) كه در برابر نفوذ و سلطه روم مقاومت مى كردند، درهم شكسته شدند و روم بر تمام حوزه درياى مديترانه استيلا يافت . كار روم به جائى رسيد كه مدتى دراز بر جهان تفوق و استيلا يافت . در طول اين تاريخ طولانى ، همان طور كه ذخائر ثروت و اندخته هاى اموال ديگر ملل دائما به شهر ((روم )) فرو مى ريخت ، مبادى و عقايد و آداب آنها نيز به آن كشور حمل مى شد و در عقايد و اديان اصلى رومى ها نفوذ مى يافت . شهر ((رم )) در ابتدا يكى از قصبات و بلاد كوچك قوم لاتين بود. در قرن ششم ق .م . با مهاجرت قبائل به رم ، اين شهر در تاريخ پديدار شد(99)

-**به ادمه ی  مطلب مرا جعه کنید


نام كتاب : تاريخ اديان و مذاهب جهان جلد اول

مؤ لف : عبداللّه مبلغى آبادانى


پی نوشته:

98- ن . ك : فليسين شاله / پيشين 387.
99- ن . ك : جان ناس / پيشين 64، 65. به اختصار بسيار.
100- ن . ك : جان ناس / همان 65، 66.
101- فليسين شاله / پيشين 388، 389، 390.
102- ن . ك : همان 391، 392، 393.
103- همان 393، 394، 395.
104- ن . ك : جان ناس / پيشين 68، 69.
105- فليسين شاله / همان 395.
106- جان ناس / همان 67.
107- فليسين شاله / همان 395.
108- همان 398.
109- جان ناس / همان 67، 68.
110- ن . ك : فليسين شاله / همان 398 399. جان ناس / همان 73، 74.
111- ن . ك : گيتا شناسى كشورها 387 فليسين شاله / پيشين 342، 343 جان ناس / پيشين 52.

نرم افزار حاوی صافات
ادامه مطلب
بازدید : 53 تاریخ : چهارشنبه 23 مرداد 1392 زمان : 10:13 نویسنده : جمعی از نویسندگان نظرات ()
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

آمار سایت
 • کل مطالب : 1088
 • کل نظرات : 35
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 31
 • آی پی امروز : 0
 • آی پی دیروز : 19
 • بازدید امروز : 6
 • باردید دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 6
 • بازدید ماه : 6
 • بازدید سال : 6
 • بازدید کلی : 493,146
 • مطالب
  کدهای اختصاصی

  حدیث

  دیکشنری

  ابزار وبلاگ
  در اين وبلاگ
  در كل اينترنت
  سخنی از بهشت

  حدیث

  آیه قرآن
  آیه قرآن
  ذکر روزهای هفته
  ذکر روزهای هفته
  جنگ دفاع مقدس
  جنگ دفاع مقدس
  وصیت شهدا
  وصیت شهدا
  مهدویت امام زمان (عج)
  مهدویت امام زمان (عج)