وبلاگicon
وبلاگکد ماوس

نوای معطر الهی
ولايت فقيه استمرار امامت در دوران غيبت از سال 329 هجري دوران غيبت کبري آغاز شد و حضور ملموس و مشهود امام معصوم در جامعه براي مـدتـي نـامـعـيـّن به تعويق افتاد. در دوران غيبت چند رويداد رخ مي نمود
قالب وبلاگ
درباره ي سايت


اگر قدری شنوا باشیم نوای معطر الهی را می شنویم........................... سایتی مذهبی -داستانی-علمی-نرم افزاری...................................... با نظرات خود ما را یاری دهید.................................................
موضوعات سايت
چهارده معصوم
مطالب وفایل های مذهبی
داستان و ادبیاتی
خبری از زندگی
تفسیری از قرآن
خبری برای آن دنیا
قرآن
معرفی کتاب
پیامبران
سوره ها
کتاب خانه:
سفر مجازی
نرم افزار موبایل
ادیان
گالری تصاویر
مطالب علمی از دنیای علم وهنر
زندگانی بزرگان علم وادب ایران وجهان
المپیاد
رایانه وموبایل
فیلم
نويسندگان
احمد ارسالی: 3
مطالب تصادفي
سوره قرآن
سوره قرآن
دانشنامه عاشورا
دانشنامه عاشورا
اوقات شرعی
اوقات شرعی
امکانات وب
در اين وبلاگ
در كل اينترنتRSS


POWERED BY
rozblog.COM
پیغام مدیر سایت
سلام دوست من به سایت نوای معطر الهی خوش آمدید لطفا برای استفاده از تمامی امکانات

دانلود فایل , شرکت در انجمن و گفتگو با سایر اعضا در سایت ثبت نام کنیدتصوير
آخرین ارسال های تالار گفتمان
ولايت فقيه استمرار امامت در دوران غيبت 

از سال 329 هجري دوران غيبت کبري آغاز شد و حضور ملموس و مشهود امام معصوم در جامعه براي مـدتـي نـامـعـيـّن به تعويق افتاد. در دوران غيبت چند رويداد رخ مي نمود که بايد از جانب امامان معصوم تکليف آن ها روشن مي گشت:
1 ـ هـمـه مـردم نـمـي تـوانـنـد احـکـام ديـن را از مـنـابـع آن اسـتـخـراج و بـدان عـمـل کـنـنـد. بـنـابـرايـن، در دوران غـيـبـت، کـه دسـت مـردم از دامـان امـام (ع) کـوتاه است، براي فراگرفتن احکام دين بايد به چه کساني رجوع کنند؟
2 ـ در گذر زمان مسائلي پيش مي آيد که در دوران حضور معصوم سابقه نداشته و حکم تفصيلي آن مـشـخـص نـشـده اسـت. تـشـخـيـص و اسـتـنـبـاط حـکـم ايـن مسائل برعهده چه کساني است؟
3 ـ شـيـعـيـان بـراي حـل اخـتـلاف هـا و نـزاع هـاي خود به چه کساني رجوع کنند و چه کساني حق قضاوت دارند؟
4 ـ اگـر شـيـعيان توانستند براي اجراي دين، حکومت تأسيس کنند و نظامي بنيان گذارند، چه کساني بايد رهبري اين حکومت و نظام را برعهده گيرند.
مورد اوّل و سوم در دوران امامان (ع) نيز رخ نمود، به خصوص از زمان امام باقر (ع) به بعد که هـم شـيـعـيـان قـوت گـرفـتـنـد و شـمـارشـان گـسـتـرش يـافـت و هـم فـقـه شـيـعـه شـکـل گـرفـت. بـا تـوجـه بـه پـراکـندگي شيعيان در کشور پهناور اسلامي، همه آنان نمي تـوانستند بي واسطه به محضر امام شرفياب شوند و احکام و دستورهاي عملي خود را بگيرند واز سـوي ديـگـر مـنـازعـات خـود را بـه مـحضرش آورند. از اين رو، از همان زمان، امامان شيعه، عـالمـان و فـقـيـهـان را بـه اجـتـهـاد فـراخـوانـدنـد و بـا ارائه اصـول لازم، آنـان را بـه کـتـاب خـدا و روايـات، کـه حـکـايـتـگـر سـخـن و عـمـل مـعـصـومـيـن بـود، ارجـاع دادنـد تـا بـا کـمـک گـرفـتـن از آن اصـول و مـعـيـارهـا، احکام مسائل را از کتاب و سنت استخراج کنند و در اختيار شيعيان بگذارند. در مـنـازعـات نـيز شيعيان موظف بودند به فقيهان شيعه رجوع کنند و فقيهان نيز از جانب امام وظيفه قضاوت داشتند.
مورد دوم نيز در حقيقت جزئي از همين تکليف بود. در زمان امام نيز فقيهان و مجتهدان شيعه با کمک گـرفـتن از اصول و معيارهايي که امامان به آنان آموخته بودند، به کتاب خدا و روايات رجوع مـي کـردنـد و احـکـام مـسـائل جديد را استنباط مي کردند و در صورتي که آن مسأله، فرعي از اصـولِ القـا شـده نـبـود، حکم آن را از معصوم مي پرسيدند. مسأله چهارم نيز از نگاه امامان دور نـمـانـد و با بيان دستورالعمل ها و تعيين اوصاف و شرايط والي و حاکم، تکليف شيعيان را در اين باره معلوم کردند؛ چنان که امام صادق (ع) مي فرمايد:
بـنـگـريـد، آن کـس از شـمـا کـه راوي حـديـث مـا و صـاحـب نـظـر در حـلال و حـرام و به احکام ما آگاه باشد [فقيه و مجتهد جامع الشرايط] به حکومت او رضايت دهيد. مـن او را بـر شـمـا حـاکم قرار دادم و هرگاه به حکم ما حکم کند و شما از او نپذيريد، حکم خدا را خـوار شـمـرده ايد. اگر او را ردّ کنيد، ما را ردّ کرده ايد، و ردّ کننده ما ردّ کننده خداست و ردّ خدا در حد شرک به خداست. [1] . 
همچنين، امام علي (ع) مي فرمايد:
هـرگـاه امـام مـسـلمانان بميرد يا کشته شود، بنابر قانون خدا بر آنان واجب است پيش ازانتخاب امامي عفيف، عالم، پرهيزگار و دانا بر قضاي اسلام و سنت معصومان، که امر مسلمانان را سامان دهـد و مـيـانـشـان حـکـم نـمـايـد و حـق مـظـلوم را از ظـالم بـسـتـانـد و حـفـظ کـنـد و امـوال عـمـومـي را گرد آورد و جمعه و جماعت و حج را اقامه کند و صدقه و زکات را جمع آورد به هيچ عملي دست نزنند و گام از گام برندارند. [2] . 
بنابراين بر مسلمانان لازم است هرگاه شرايط را براي اقامه حکومت اسلامي مناسب ديدند، نخست رهـبـري شـايـسته برگزينند و سپس تحت رهبري او براي اقامه حکومت اسلامي بکوشند؛ همچنان کـه مـردم مسلمان ايران، نخست، رهبري شايسته چون امام خميني (ره)را برگزيدند و سپس تحت رهبري اش، حکومتي اسلامي بنيان نهادند و چون آن امام بزرگوار دار فاني را وداع گفت، پيش از هر کار، رهبري شايسته ديگري برگزيدند.
در دوران غيبت صغري يکي از اصحاب امام زمان (عج) به آن حضرت نامه اي نوشت و پرسيد که در پيشامدها به چه کس رجوع کند. امام در پاسخ مرقوم فرمود:
در پيشامدها به راويان حديث ما رجوع کنيد؛ زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنانم. [3] . 
در حـکـومـت اسـلامـي، مـردم موظفند به عالم، راوي حديث و فقيه جامع الشرائطرجوع کنند و به رأي و دستور او، که برگرفته از کتاب خدا و سنت معصومان است، ارج نهند. امام صادق (ع) مي فرمايد:
ولايت اهل عدل از جانب خدا واجب شده و خداوند اراده کرده است که آنان والي باشند و مردم ولايتشان را بـپـذيـرنـد و بـه اوامرشان تن دردهند. اطاعت از آنان واجب است و کساني که از سوي آنان به انجام کاري مأمور مي شوند، حق سرپيچي ندارند. [4] . 
در روايـاتـي ديـگـر، مـعـصـومـان (ع)، عـالمـان و فـقيهان و مجتهدان جامع الشرائط رابه عنوان جـانـشينان خود، حاکمان بر مردم، وارثان انبيا و... معرفي کرده اند. از اين روايات است روايتي از امام علي (ع) که مي فرمايد:
عالمان، بر مردم حاکمند. [5] . 
همچنين، امام حسين (ع) مي فرمايد:
مجاري امور و احکام به دست عالمان و امينان بر حلال و حرام خداست. [6] . 
امام عسکري (ع) نيز مي فرمايد:
مردم بايد از هر يک از فقها که خويشتندار، حافظ دين، مطيع امر خدا و مخالف هواي نفس باشد، پيروي کنند. [7] . 
مـجـمـوع روايـات بـالا و روايـات بـسـيـار ديـگـر، کـه در ايـن بـاره نقل شده اند، بيانگر دو نکته توجه برانگيزند:
اوّل: ايـن روايـات عـالمـان شـيـعـه را مـخاطب مي سازند که در دوران غيبت امام معصوم، آنان بايد وظايف امامت و رهبري را برعهده گيرند. بدين سان، آنان هم بايد با اجتهاد خود، احکام دين را در مـسـائلي کـه پـيـش مـي آيـد، بـيـان کـنـنـد، و هـم بـراي تـشـکـيـل حـکـومـت و اجـراي احـکـام ديـن و ايـجـاد زمـيـنـه رشـد و تـکـامـل انـسـان هـا قـيـام کـنـنـد و بـا تـبـليـغ و آگـاه کـردن مـردم بـه لزوم تشکيل حکومت اسلامي، آنان را چون سربازاني براي اجراي اهداف الهي تربيت کنند.
دوم: ايـن روايـات، وظـيـفـه مـردم را نيز آشکار مي سازند. امامان (ع) به مردم خطاب مي کنند که شـمـا مـوظـفـيـد عـالمـان و شـايـسـتـگـان ديـنـي را بـه رهـبـري بـپـذيـريـد، در مـسـائل دنـيايي خويش ‍ بدانان رجوع کنيد، زمام امور خود را بدانان بسپاريد و تحت رهبري شان بـراي ايـجـاد حکومت قسط و عدل قيام کنيد. رجوع به کسي جز اينان برخلاف رضاي خدا و موجب عقوبت اخروي و دنيوي است.

 
امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

درباره : مطالب وفایل های مذهبی , مذهبی ,

نمایش این کد فقط در ادامه مطلب برای قرار کد مورد نظر به ویرایش قالب مراجعه کنید
مطالب مرتبط
اگر کسی ادعا کند با دلایل عقلی وجود خدا را رد می کند باید چه جوابی به او داد؟
اربعین
سيّد محمدحسن طباطبائي ميرجهاني(2)
سيّد محمدحسن طباطبائي ميرجهاني(1)
امامت ، از اصول مذهب(سوال وجواب)
ائمه و پيشوايان اسلام
امامت در باطن اعمال
فرق ميان نبى و امام
امامت در بيان معارف الهيّه
قصه هاى زندگى فاطمه عليها السلام
داستانهاى ما
داستان های زیبا2
داستان های زیبای 2
داستان های زیبا 1
نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی
زندگانی حضرت محمّد صلّى اللّه عليه و آله
قسم یا غیبت
عزّت و ذلّت در كربلا
جلوه هاى قرآن در كربلا
حركت امام حسين بر اساس قرآن
مصايب حضرت زينب (س ) در سرزمين كربلا و مصايب زينب (س ) در شب عاشورا ومصايب زينب (س ) در روز عاشورا
حضرت زینب(س) تا اربعین حسینی و.حضرت زینب(س) وامام حسین(ع)
فضایل حضرت زینب(س)
تولد و کودکی حضرت زینب(س)
فصل چهارم :حضرت عباس(ع) با رويدادها
فصل سوّم : ويژگيهاى روحى حضرت عباس(ع)
فصل دوّم :حضرت عباس (ع ) و ديدگاهها
چهل حديث گهربار منتخب از امام حسین(ع)
فصل هشتم :حضرت عباس (ع)بر كرانه علقمه
فصل ششم :حضرت عباس(ع) با نهضت حسينى
فصل پنجم :حضرت عباس(ع) كابوس هولناك معاویه
اصحاب فيل
اصحاب كهف
اصحاب اخدود
اصحاب سبت
اصحاب رس
قارون
تيه
انفاق در حال ركوع
جنگ موته

تاریخ : چهارشنبه 04 دي 1392 نویسنده : جمعی از نویسندگان l بازدید : 113

ارسال نظر
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]


مطالب گذشته
» سخنی از صدق وصفا »» جمعه 08 شهریور 1392
» اگر کسی ادعا کند با دلایل عقلی وجود خدا را رد می کند باید چه جوابی به او داد؟ »» سه شنبه 08 آذر 1401
» گریتینگ »» شنبه 14 اردیبهشت 1398
» کتاب یک چمدان خاطره »» چهارشنبه 28 فروردین 1398
» ۵ ترفند ساده برای تمیز کردن سینک ظرفشویی »» دوشنبه 07 آبان 1397
» ضرورت طراحی سایت حرفه ای »» شنبه 07 مرداد 1396
» مزایا و معایب طراحی سایت پارالاکس »» دوشنبه 26 تیر 1396
» اربعین »» شنبه 29 آبان 1395
» درازگودال ماریانا »» شنبه 29 آبان 1395
» آدانسونیا یا بائوباب »» شنبه 29 آبان 1395
» یون--سدیم »» شنبه 29 آبان 1395
» محمد بن موسی خوارزمی »» شنبه 29 آبان 1395
» دانلود Internet Download Manager 6.26 – نرم افزار دانلود منیجر IDM »» پنجشنبه 06 آبان 1395
» دانلود انیمیشن 6 ابر قهرمان دوبله فارسی با کیفیت عالیbig hero 6 2014 »» پنجشنبه 06 آبان 1395
» دانلود انیمیشن زندگی پنهان حیوانات The Secret Life of Pets 2016 با دوبله فارسی و لینک مستقیم »» پنجشنبه 06 آبان 1395
» دانلود فیلم بارکد با کیفیت اورجینال و لینک مستقیم »» پنجشنبه 06 آبان 1395
» فیلم بادیگارد با کیفیت 1080p و لینک مستقیم-nava1.rzb.ir »» پنجشنبه 06 آبان 1395
» دانلود انیمیشن رودنسیا و دندون شازده خانم با دوبله فارسی و کیفیت Rodencia and the Princess’ Tooth -HD »» پنجشنبه 06 آبان 1395
» 10 تاثیر مضر مواد مخدر بر بدن »» جمعه 22 آبان 1394
» وظایف قوه قضائیه چیست؟ درباره ی قوه ی قضاییه »» جمعه 22 آبان 1394
» درباره ی شرکت پست »» جمعه 22 آبان 1394
» انواع تقویم( -تقویم قمری-تقویم قمری شمسی-تقویم شمسی-تقویم جولیوسی-تقویم گرگوری--تقویم خورشیدی خیام:) »» جمعه 22 آبان 1394
» ویژگی رفتاری زنبور ها-زنبورها »» جمعه 22 آبان 1394
» موضوع تاثیر رسانه بر روی زندگی مردم »» جمعه 22 آبان 1394
» سيّد محمدحسن طباطبائي ميرجهاني(2) »» جمعه 08 آبان 1394
» سيّد محمدحسن طباطبائي ميرجهاني(1) »» جمعه 08 آبان 1394
» امامت ، از اصول مذهب(سوال وجواب) »» جمعه 08 آبان 1394
» ائمه و پيشوايان اسلام »» جمعه 08 آبان 1394
» امامت در باطن اعمال »» جمعه 08 آبان 1394
» فرق ميان نبى و امام »» جمعه 08 آبان 1394
» امامت در بيان معارف الهيّه »» جمعه 08 آبان 1394
» قصه هاى زندگى فاطمه عليها السلام »» دوشنبه 03 فروردین 1394
» داستانهاى ما »» جمعه 29 اسفند 1393
» داستان های زیبا2 »» پنجشنبه 28 اسفند 1393
» داستان های زیبای 2 »» چهارشنبه 27 اسفند 1393
» داستان های زیبا 1 »» چهارشنبه 27 اسفند 1393
» آمینو اسیدها »» سه شنبه 26 اسفند 1393
» موضوع حالات جوانی »» یکشنبه 24 اسفند 1393
» خلاصه حالات آخرين پيامبر و اشرف مخلوقات و فضایل »» جمعه 03 بهمن 1393
» نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی »» جمعه 03 بهمن 1393
آمار کاربران

عضو شويد


فراموشی رمز عبور؟

عضويت سريع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
موبایل :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی :
 
کد امنیتی
 
بارگزاری مجدد
سخنی از بهشت
آیه قرآن
آیه قرآن
ذکر روزهای هفته
ذکر روزهای هفته
جنگ دفاع مقدس
جنگ دفاع مقدس
وصیت شهدا
وصیت شهدا
مهدویت امام زمان (عج)
مهدویت امام زمان (عج)
مطالب محبوب
ديان و مذاهب هند بازدید : 421
فیض کا شانی بازدید : 405
سخنی از صدق وصفا بازدید : 393
امام علی (ع) بازدید : 383
امام شناسی بازدید : 367
آداب سخن گفتن بازدید : 357
) دعاى گنج العرش بازدید : 353
حضرت يونس بازدید : 347
اربعین بازدید : 335
لینک دوستان

تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به نوای معطر الهی مي باشد.

جدید ترین موزیک های روزطراح و مترجم قالب

طراح قالب

جدیدترین مطالب روز

فیلم روز

نوای معطر الهی